Byggmo Eiendom AS er heleid av LTL Gruppen

Byggmo Eiendom AS er et heleid selskap av LTL Gruppen. Vi besitter betydelig eiendomsmasse gjennom heleide og deleide selskaper. Eiendommene ligger hovedsaklig i sør Norge.

Vi driver aktivt med utvikling av nye eiendomsprosjekter med hovedfokus på næringsbygg. Vår filosofi er å skape funksjonelle og effektive byggninger for våre leietakere. Vi har høy fokus på energiøkonomisering som igjen gir utslag i besparelser på driftskostnadene.

I våre prosjekter ønsker vi å benytte produkter / tjenester fra våre egne selskaper.

  • Modena Fliser AS -  Utvendige fasadeløsninger, innvendige fliser på gulv og vegg
  • Nordic Dørfabrikk AS -  Innvendige dører  som feks brann, lyd, kompaktdører samt kontorskillevegger i glass
  • Norlock  AS -  Salg / montasje av dører, vinduer, brannporter, låssystemer og adgangskontrollsystemer

kart