Flekkefjord - Trøngsla Næringspark

Type bygg: Tomter
Nytt næringsområde i Flekkefjord

Er et område som skal videreutvikles til forskjellige næringsformål

Flekkefjord - Trøngsla Næringspark
Vest-Agder
Areal: 20000
Ledig areal: