Kristiansand - Krittveien

Type bygg: Kombinasjon
Bygningen ligger i Krittveien i Lauvåsen næringsdel

Timenes Næringspark ligger i nær tilknytning til E 18 vis a vis Sørlandsparken. Området er under utvikling og utviklet sammen med et boligfelt på ca. 1200 enheter. Infrastrukturen er meget bra, men planfrie kryss ut på E 18

Kristiansand - Krittveien 10 og 20
Vest-Agder
Areal: 310
Ledig areal: