Kristiansand - Rigedalen 40

Type bygg:
LG Quick Lager og Norlock holder til her

LG QUIC LAGER - Norlock har sine tillholdsteder her

Kristiansand - Rigedalen 40
Vest-Agder
Areal: 3000
Ledig areal: