Kristiansand - Timenes Næringspark (1)

Type bygg: Tomter
Ligger på Lauvåsen

I Lauvåsen ligger Timenes Næringspark ligger i nær tilknytning til E 18 vis a vis Sørlandsparken. Området er under utvikling og er utviklet sammen med ett boligfelt på ca 1200 enheter. Infrastrukturen er meget bra, men planfrie kryss ut på E 18

Kristiansand - Timenes Næringspark
Vest-Agder
Areal: 120000
Ledig areal: