Lauvåsen - Boliger

Type bygg: Kombinasjon
Her er en rekke boligtomter som bla - eneboligtomter - hus i rekke tomter - rekkehustomter. Området er flott plassert mellom Sørlandsparken og Hamresanden. Nærhet til naturområder og nærhet til Dyreparken
Lauvåsen
Vest-Agder
Areal:
Ledig areal: 27 ledige tomter